Telefonia IP to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim szereg pomocnych funkcjonalności...

środa, luty 21, 2018

 

Telefonia IP (inaczej określana również jako Voice over IP) otwiera przed użytkownikami wiele nowych możliwości.
Przede wszystkim uwalnia pracownika od przywiązania do biura dając możliwość skorzystania z telefonu firmowego również poza siedzibą firmy lub jej oddziałem.
Powoduje że użytkownik staje się bardziej dostępny dla klientów i współpracowników, może szybciej reagować na potrzeby klientów.


  
Przed użytkownikiem telefonu IP otwierają się również inne możliwości: 

Duża swoboda migracji i niezależność od geograficznego usytuowania firmowego serwera
telekomunikacyjnego, z możliwością skorzystania z telefonu w oddziale firmy, hotelu, podróży służbowej, w domu,
a nawet na urlopie (choć tego nie polecamy - urplop to urlop).
Możliwość skorzystania z szerokiej gamy terminali abonenckich, o zróżnicowanej funkcjonalności, zaczynając
od zwykłego telefonu z wyświetlaczem aż po zaawansowane urządzenie oferujące wiele funkcji biznesowych
oraz opcję wideo rozmowy.

  W prosty sposób nasze ulubione urządzenie mobilne (laptop, tablet, smartphone) po zainstalowaniu aplikacji typu softphone,
ównież można przekształcić w telefon IP podłączony do sieci firmowej i w bezpieczny sposób realizować komuniakcję głosową
w obrębie sieci korporacyjnej. Możliwość wykorzystania firmowej sieci komputerowej do przesyłania głosu i ograniczenie kosztów
na budowę, modernizację i obsługę sieci kablowej telefonicznej.
  Dla klientów wymagających bardzo dużej dostępności usługi telefonicznej, telefonia IP oferuje szereg
mechanizmów zabezpieczających i zapewniających ciągłość komunikacji
 (redundantne serwery sterujące
rozmieszczone w oddzielnych Data Center, lokalne moduły przetrwania gwarantujące ciągłość
komunikacji w obrębie oddziału).

Środowisko telefonii IP może zostać w prosty sposób rozbudowane o szereg aplikacji wspomagających telefonowanie. Aktualnym trendem są rozwiązania tupu Unified Communications and Collaboration, które otwierają nowe możliwości pracy przed zespołami pracującymi nad wspólnym projektem lub zadaniem. Funkcjonalności takie jak: statusy dostępności, czat (szybkie wiadomości tekstowe), konferencje wieloosobowe, osobisty asystent telefoniczny, poczta głosowa i faksowa, narzędzie zdalnej wspólnej pracy nad dokumentem, przyśpieszają i ułatwiają proces komunikacji , eliminują konieczność podróży służbowych co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów firmy i zapewnia pracownikom większy komfort pracy.

 

Ważnym aspektem jest również poprawa poziomu obsługi klienta. Wielu producentów oferuję obecnie rozwiązania typu Contact Center (CC) oraz
IVR (Interactive Voice Response)
, których zadaniem jest odpowiednie pokierowanie dzwoniącego, tak aby automatycznie uzyskał oczekiwane informacje,
lub został połączony z agentem, który będzie w stanie najlepiej go obsłużyć.
Nowoczesne systemy CC oferują komunikację za pośrednictwem wielu mediów:
głos, email. czat, faks.

Najnowszy kierunek rozwoju tego typu systemów to integracja z portalami społecznościowymi, w celu umożliwienia sprawnej
i wygodnej komunikacji za ich pośrednictwem. Powszechność portali społecznościowych i powiazanie z systemem CC otwiera
nowe możliwości w zakresie oferowania i sprzedaży produktów i usług. 

Powiązanie systemu z telefonią IP powoduje, że agenci obsługujący klientów mogą być rozproszeni geograficznie w wielu lokalizacjach lub pracować w domu. Podniesienie komfortu pracy agenta, przekłada się bezpośrednio na podniesienie jakości obsługi klienta i poprawę wizerunku firmy.

 

Chcesz sprawdzić co możemy zrobić dla Ciebie?

napisz