LAN

20
paź
2017
NetworkAccesControl (NAC) jest systemem kontroli dostępu do sieci i jej zasobów. Opiera się na tworzeniu ról i przypisywaniu do nich odpowiednich polityk, które określają, jakie zasoby i operacje dane urządzenie może wykonywać w środowisku.

KATEGORIE