Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice jest klientem z sektora Administracji Publicznej.
W skład Urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne.