polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies na stronie www.nawratronik-bb.com.pl

OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych jest firma "Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o."
2. Administrator Strony przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.nawratronik-bb.com.pl
Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania stroną www.nawratronik-bb.com.pl. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Strony przeznaczone są wyłącznie na użytek www.nawratronik-bb.com.pl.
3. Administrator podejmuje starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz dba o ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora strony zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony akceptuje poniższe zasady Polityki Prywatności.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH
1.Podczas rejestracji na Stronie Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dane wymagane do wypełnienia formularza to:
– login/nazwa użytkownika oraz adres e-mail,
– imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
Strona wymaga podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług dostępnych na Stronie w szczególności do nawiązania i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem oraz realizacji usług. Dane te podawane są przez Użytkowników strony internetowej dobrowolnie. 
2. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych, ich edycji czy usunięcia.
3. Portal zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Użytkownikach właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W każdym innym przypadku dane Użytkowników pozostaną nieujawnione innym podmiotom.

„CIASTECZKA” – COOKIES
1. Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony, utrzymania sesji Użytkownika i lepszego dopasowania strony do potrzeb Użytkowników.
2. Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
– Cookies „sesyjne” czyli pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki internetowej).
– Cookies „stałe” czyli pliki przechowywane i pozostające w urządzeniu końcowym Użytkownika (pamięci przeglądarki) przez czas określony w parametrach plików Cookies w przeglądarce lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Strona przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
– dopasowania Strony do potrzeb użytkowników;
– zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
– tworzenia statystyk oglądalności Strony.
4. Pozostając na Stronie www.nawratronik-bb.com.pl, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na komputerze może zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na stronie plików cookies.
5. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, nie przechowuje żadnych danych osobowych i nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkowniku.
6. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla danych Użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. Użytkownik może całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Skutkiem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu lub niepoprawne jego działanie.
7. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego.

NEWSLETTER
1.Każdy Subskrybent Newsletter ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swój adres e-mail z bazy – w tym celu należy wysłać e-mail do Właściciela Portalu
2. Subskrypcja Newslettera jest zawsze bezpłatna.
3. Subskrybcja Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony formularz dostępny na stronie głównej www.nawratronik-bb.com.pl . Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newslettera.
4. Zapisując się do newslettera na Stronie www.nawratronik-bb.com.pl  Użytkownik wyraża zgodę na przyjętą przez Stronę politykę prywatności i przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania Użytkownikowi nowego Newslettera. www.nawratronik-bb.com.pl  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być w szczególności informacje o aktualnościach na Stronie, nadchodzących wydarzeniach, produktach, promocjach, nowościach itp. Żadne dane Użytkowników serwisu www.nawratronik-bb.com.pl  nie są przekazywane osobom trzecim.
6. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

LINKI
Strona może umieszczać na stronie oraz w newsletterze linki/odnośniki do stron internetowych innych osób, organizacji lub firm zamieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych. Strona www.nawratronik-bb.com.pl  nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane albo gromadzone za pośrednictwem tych stron.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE.
Strona udostępnia połączenie strony www.nawratronik-bb.com.pl  z portalem Facebook, dostępnym na stronie www.facebook.com, będącym własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Kliknięcie na stronie www www.nawratronik-bb.com.pl  ikony ” Facebook” przeniesie Użytkownika na stronę będącą fanpagem Portalu www.nawratronik-bb.com.pl  poprzez użycie wtyczki łączącej Stronę z portalem społecznościowym, otrzymuje on informację o wizycie Użytkownika na naszej Stronie. Jeżeli Użytkownik jest posiadaczem konta na portalu społecznościowym, wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu www.nawratronik-bb.com.pl 

 

Obowiązek informacyjny o ochronie Twoich danych osobowych
w Nawratronik Eugeniusz Stopa sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych przekazujemy Ci wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych w firmie Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem jest Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o o ul. Żywiecka 75 43-300 Bielsko-Biała . Jest to podmiot, który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji na temat jak przetwarzane są moje dane?
Dane kontaktowe:
mail: biuro@nawratronik-bb.com.pl
strona internetowa: www.nawratronik-bb.com.pl
adres do korespondencji: Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o. ul. Żywiecka 75, 43-300 Bielsko-Biała

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy z nami lub podałeś je nam podczas rozmowy z nami lub też w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o.?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy z Tobą , w tym do:
- obsługi serwisowej
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz przez Hotline
- obsługi reklamacji
Przetwarzamy Twoje dane również do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne.
Twoje dane przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o., na który składa się przykładowo:
- wysłanie e-maili, fax-ów, SMS-ów, wykonywanie telefonów z informacjami od nas
- prowadzenie windykacji należności, mediacji, postępowań sądowych
- prowadzenie statystyk
Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym momencie przesyłając stosowny wniosek na adres Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o. ul. Żywiecka 75, 43-300 Bielsko-Biała

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Nie jest to konieczne jednak, jeśli Twoją wolą jest zawrzeć z nami umowę, musisz udostępnić nam takie informacje jak nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, osoba kontaktowa.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Przepisy obowiązującego nas prawa mogą również wymagać podania innych danych niezbędnych do celów rachunkowych, podatkowych itp. Wyłączając te przypadki, padanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Jakie uprawnienia przysługują Ci wobec Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o., jeśli chodzi o przetwarzanie danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; w szczególności - nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń oraz z przepisami podatkowymi.
Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o. danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o. udostępnia Twoje dane osobowe?
Nawratronik Eugeniusz Stopa Sp. z o.o. nie przekazuje innym podmiotom Twoich danych osobowych a jedynie osobom/pracownikom które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, Ponadto możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu po to, by:
- wykonywać zawarte z Tobą umowy przez okres ich obowiązywania,
- wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności wynikające z przepisów rachunkowych i podatkowych oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- dochodzić roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, nie dłużej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Do celów marketingowych Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Czy Twoje dane są przykazywane do państw trzecich lub poza EOG?
Nie, twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich i poza EOG oraz do innych organizacji międzynarodowych.

Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bez używania profilowania.