Wi-Fi

 

Jeśli zastanawiasz się nad budową sieci bezprzewodowej w swojej firmie, koszt zakupu nie jest jedynym
istotnym elementem wyboru rozwiązania. Proponujemy przeprowadzenie przez etapy zdefiniowania
i oceny przed ostatecznym podjęciem decyzji.

 

Koszt zakupu.

Kluczowe w tym wypadku jest rozpoznanie rozwiązania pod kątem funkcjonalności
i zastosowania w odpowiednim środowisku. Aby wybudowany WLAN pokrywał wszystkie potrzeby,
należy zwrócić uwagę na specyfikę sektora, w którym sieć bezprzewodowa będzie pracować
oraz uwzględnić dodatkowe, płatne opce, które mogą okazać się krytyczne dla Twojej firmy.

 

Znaczenie dla organizacji.

Jeśli wiesz, że potrzebujesz, koniecznie określ, po co.
Wykorzystanie Wi-Fi w firmie jest dzisiaj definiowane szczególnie przez dwa aspekty: oczekiwania użytkowników
i politykę pracy w firmie. Naszym zadaniem jest pomoc w uzyskaniu i dokładnym opisaniu tych potrzeb i warunków,
konfiguracja w wymaganym modelu oraz świadczenie możliwie najszybszego wsparcia po implementacji.

 

Gdzie i dla kogo?

Wymagania dotyczące gęstości ruchu, przepustowości i ilości urządzeń/użytkowników zalogowanych do Wi-Fi jest
najważniejszym aspektem technicznym budowy sieci bezprzewodowej. Standardową procedurą przy projektowaniu
jest przygotowanie projektu na rzucie technicznym budynku lub terenu i późniejszy dokładny pomiar propagacji sygnału
w wyznaczonych rejonach. Gwarantujemy, że Twój WLAN nie będzie miał martwych punktów.

 

Jednolity LAN i WLAN.

Ujednolicona sieć przewodowa i bezprzewodowa, pod kątem zarządzania i konfiguracji, to mniejszy wysiłek,
mniejsze koszty i większa efektywność zespołu IT. Czas przestojów (za czym idzie zadowolenie użytkowników)
przy spójnym i wspólnym zarządzaniu LAN i WLAN z Extreme Networks jest ograniczony do minimum!