Unified Communications

Unified Communication & Collaboration
Założeniem UCC jest ujednolicenie kanałów i metod komunikacji w obrębie firmy lub organizacji.

Od pojedynczych rozmów realizowanych przez dwa aparaty analogowe... 

...komunikację między różnymi technologiami (VoIP, TDM…) aż po budowę potężnych systemów głosowych, w których pracują tysiące użytkowników, z aparatów stacjonarnych, komputerów, aplikacji.

W skład tych ogromnych środowisk zaszyte mogą być również dodatkowe funkcjonalności
usprawniające 
pracę konkretnych działów firmy, które z racji wykonywanej pracy, działają w zorganizowanym ContactCenter,
systemach dyspozytorskich, help deskach
itp.

Zachęcamy do zapoznania się w możliwościami UNIFY w kontekście aplikacji UC.
Skuteczna i dopasowana do Klienta komunikacja to podstawa!

napisz do nas