PAM

Zyskaj kontrolę nad dostępem do swojej sieci z PAM!

 Rozwiązanie PAM od BOMGAR pozwala osobom odpowiedzialnym w firmie za bezpieczeństwo przyznawać, kontrolować, monitorować i zarządzać dostępem uprzywilejowanych użytkowników do krytycznych systemów. Dzięki temu zyskujemy szczegółową widoczność sesji połączeniowych oraz praw dostępu. Jednocześnie, narzędzie PAM zapewnia
dokładnie taki dostęp, jaki w danym momencie łączący się użytkownik potrzebuje.

 

BEZPIECZNY ZDALNY DOSTĘP
Rozszerzenie możliwości
protokołów zdalnej kontroli
takich jak RDP, command
shell, SSH i Telnet poza sieć LAN
bez narażania bezpieczeństwa.
Połaczenia są zabezpieczone
zaawansowanymi
mechanizmami szyfrowania.

 

MONITOROWANIE I KONTROLA
Monitorowanie sesji w czasie
rzeczywistym. Odporne na
manipulacje procedury
kontroli, w tym możliwość
przeszukiwania nagrań wideo
oraz szczegółowe logi
aktywności związanej ze
współdzieleniem ekranu,
transferem plików
i powłoką systemu.

SZCZEGÓŁOWA KONTROLA DOSTĘPU
Konieczność stosowania
powiadamiania
o dostępie i autoryzacji. Określanie
do czego mają dostęp użytkownicy
końcowi i w jakich porach,
tworzenie białych list aplikacji.

 

 

BRAK TUNELI VP
Użytkownicy i dostawcy mogą
połączyć się z dowolnej
lokalizacji, w sieci lub poza nią.
Realizacja zdalnego dostepu
bez udziału tunelowania VPN,
przekierowania portów
czy firewall'a. Brak potrzeby
modernizacji sieci.

 

 

WSPÓŁNPRACA W RAMACH SESJI
Pewność, że krytyczne
systemy są odpowiednio
skonfigurowane
i pracują prawidłowo.
Użytkownicy mogą
włączać do sesji personel
z wewnątrz i zewnątrz
organizacji w celu wspólnej
budowy, utrzymania
i wsparcia usług
biznesowych.

 

BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE
Bezpieczna kominikacja
z poziomu urządzeń
mobilnych. Natywne
aplikacje mobilne dają
pracownikom technicznym
dostęp poprzez sieć 3G/WiFi
z poziomu urządzeń Android
lub iOS, jakość doświadczeń
nie ustępuje rzwiązaniom
stacjonarnym.

 

 
Modele wdrożenia

Rozwiązanie PAM jest wdrażane lokalnie (fizycznie lub wirtualnie) lub w modelu chmurowym.
Punkty końcowe i uprzywilejowaniu użytkownicy łączą się z rozwiązaniem poprzez połączenia wychodzące, w związku
z czym nie ma potrzeb wprowadzania zmian w firewallach lub stosowania VPNów. Bomgar loguje
i rejestruje każdą sesję i każdą zmianę podczas niej, a wszystkie dane sesji są szyfrowanie.

 

Wzrost bezpieczeństwa bez wpływu na produktywność.
Bomgar PAM pozwala na realizację i rozbudowę możliwości
zdalnego dostępu bez ograniczania poziomu bezpieczeństwa.
Bomgar współpracuje z firewallami, ale bez udziału VPN!
Dzięki temu nie ma potrzeby ograniczania lokalnego
bezpieczeństwa w celu implementacji i zarządzania
dostępem uprzywilejowanych użytkowników. Usługi AD
i LDAP mogą być  wykorzystywane do zarządzania procesem
uwierzytelniania. Możliwe jest określanie pozwoleń dla
użytkowników, tworzenie białych list aplikacji, przechwytywanie
szczegółowych logów kontroli dla każdej sesji i zapewnienie
dostępu bez ujawniania poświadczeń użytkownika. Każde
połączenie jest zabezpieczone przez zaawansowane
algorytmy szyfrujące.

Chcesz przetestować rozwiązanie u siebie?

zarejestruj się!