Extreme Management Center

To narzędzie do zarządzania zjawiskami w sieci, ustalania polityk dostępowych dla każdego użytkownika i każdej aplikacji oraz komercyjnej lub administracyjnej analityki aplikacji

EMC od Extreme Networks tworzą 3 komponenty:

  • NetSight (NMS) - monitoruje wszystkie zjawiska w ramach sieci począwszy od obserwacji działania switchy, w tym ich obecnego stanu, linków między nimi lub stosami skonfigurowanymi w ich obrębie. NMS umożliwia integrację z LDAP/AD oraz działa na większości przełączników innych producentów.
  • Network Access Control (NAC) - umożliwia tworzenie i optymalizację polityk dostępowych dla użytkowników w sieci przewodowej i bezprzewodowej (LAN i WLAN). Polityki NAC w przypadku przełączników Extreme Networks są realizowane na styku każdego portu. Zapisane w NAC polityki możesz zintegrować z większością Firewalli wiodących producentów.
    Zarządzaj dostępem do zasobów, kontroluj możliwość używania aplikacji - zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
  • Purview (analityka aplikacji) - narzędzie, które udostępnia informacje z pobranych netflow, Niezależnie, czy potrzebujesz dokładniejszego dostosowania polityki korzystania z zasobów sieciowych lub chcesz uzyskać informacje o wykorzystaniu zasobów i ruchu aplikacji w Twojej sieci.