Contact Center - komunikacja na najgłębszym poziomie

­­

Systemy Contact Center

Contact Center to zaawansowane i zintegrowane rozwiązanie do obsługi Centrów Kontaktowych oraz Centrów Obsługi Klienta (COK). Zaprojektowane z myślą o usprawnieniu komunikacji z Klientami, obsługi zgłoszeń i zaoferowaniu Klientom wielu różnych kanałów komunikacji:

  • Głosowych (rozmowa telefoniczna lub automatyczne oddzwonienie)
  • E-mail
  • Czat
  • Z wykorzystaniem SocialMedia

Rozwiązanie Contact Center zapewnia podniesienie zdolności organizacji zespołu do skuteczniejszego wykorzystania pracy agenta systemu oraz dostarcza nowe narzędzia obsługi interakcji z Klientem. Technologia poprawia również współpracę z dostawcami, partnerami biznesowymi oraz rozszerza funkcjonalność środowiska.

Contact Center zapewnia inteligentne kierowanie połączeń z priorytetem odnalezienia w najkrótszym możliwym czasie agenta o największych umiejętnościach dedykowany dzwoniącemu Klientowi.

Rozwiązanie przeznaczone jest do obsługi od kilku do nawet 1500 agentów w jednej lokalizacji, a połączone gałęzie systemów mogą stworzyć środowisko dla nawet 7500 agentów w dowolnej lokalizacji.

Contact Center umożliwia:

· Poprawę efektywności interakcji z Klientem dzięki intuicyjnym pulpitom agentów umożliwiającym integrację i obsługę wielu kanałów komunikacji w jednej aplikacji

Szybką reakcję na zmiany oraz usprawnienie operacji Contact Center dzięki zaawansowanym narzędziom do raportowania i zarządzania

Obniżenie kosztów oraz lepsze wykorzystanie czasu pracowników dzięki rozszerzonemu czat-botowi

· Wsparcie dla wirtualnego agenta z opcją możliwości wyboru dostawcy sztucznej inteligencji (AI)

Poprawienie wydajności operacyjnej dzięki rozszerzeniu aplikacji agenckiej o różne funkcje takie jak obsługa poczty e-mail, integrację z książką adresową LDAP oraz funkcjonalność widoku 360 ° oferującą historyczny wgląd w interakcję z klientem

• Lepszy dostęp do integracji z zewnętrznymi aplikacjami dzięki interfejsom API

• Rozszerzoną zgodność zasad IT z obsługą Windows Server 2016

• Głębszą współpracę zespołów dzięki integracji z systemem zunifikowanej komunikacji UnifiedCommunications

• Udoskonalone zabezpieczenia - ulepszone i bezpieczne zarządzanie hasłami (wykorzystanie mechanizmu zalecanego przez NIST i OWASP do obsługi haseł)

 

Potrzebujesz pomocy w określeniu Twoich potrzeb?

Napisz do nas!