Circuit

To narzędzie prezentujące nowy wymiar rozmów z zespołem w oparciu o wspólne środowisko komunikacyjne, które umożliwia:

  Nawiązywanie połączeń głosowych,
  Nawiązywanie połączeń video,
  Pracę nad wspólnymi projektami poprzez współdzielenie ekranu,
  Współdzielenie dokumetów w obrębie aplikacji.

 

      Circuit wspomaga Twoją firmę w to co dzisiaj
      najważniejsze - w sprawną wymianę informacji!

Testuj teraz!