AUDYTY

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności  zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

 

Poniżej przedstawiamy zakres audytu wewnętrznego jaki oferuje nasza firma

Zakres obsługi: Audyt pod względem zgodności z KRI                                                                                                                                                       

Pakiet podstawowy: Prace zdalne + fizyczna obecność audytorów.

 

Audyt w jednostce Urzędu - audyt wewnętrzny.

Zakres:

Obszary związane z bezpieczeństwem informacji
1. Polityka bezpieczeństwa informacji
2. Organizacja bezpieczeństwa informacji
3. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
4. Zarządzanie aktywami
5. Kontrola dostępu
6. Kryptografia
7. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
8. Bezpieczna eksploatacja
9. Bezpieczeństwo komunikacji
10. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów
11. Relacje z dostawcami
12. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
13. Zarządzanie ciągłością działania
14. Zgodność

 

Pod kątem cyberbezpieczeństwa możemy przeprowadzić profesjonalny audyt, jednak na początek proponujemy miniRrekonesans z wyszukaniem potencjalnych "celów" i zagrożeń, 

W ramach audytu wypełnimy plik(załącznik) potrzebny do wniosku w ramach Cyfrowej Gminy.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT 

Wycenę ustalamy indywidualnie właśnie w zależności od wielkości infrastruktury

(posiadamy swoich doświadczonych audytorów i to jest jednym z kluczy wyceny - ile dni spędzą u Państwa oraz potem ile zajmie im napisanie raportu).

 

 

Poniżej opis usługi:

Klient dostaje pełny zakres audytowy KRI. Nasi audytorzy zjawią się osobiście w lokalizacji klienta, gdzie przez kilka dni sprawdzają wiele różnych rzeczy (procedury, dokumenty, zachowanie ludzi), wykonują również dokumentację zdjęciową. Potem jeszcze następuje pewnego rodzaju dialog z klientem na temat spraw, które wymagają wyjaśnienia. Na koniec klient dostaje pełny raport z wszystkich aspektów wymaganych ustawą(około 30 stron raportu), dokumentację zdjęciową na CD oraz w tym wypadku wypełniony formularz z załącznika do programu Cyfrowej Gminy.

 KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG OTRZYMUJĄ PAŃSTWO

  • audyt wewnętrzny, który zgodnie z ustawą powinien być wykonany raz w roku tak więc przy okazji spełnią Państwo wymagania ustawy na ten rok
  • miniRekonesans cyberbezpieczeństwa
  • wypełniony formularz z załącznika do programu Cyfrowej Gminy
  • pełną dokumentację poaudytową

 

Przeprowadzamy również konsulatacje w ramach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji

 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA WYKONANIEM AUDYTU BĄDŹ WYCENĄ PROSIMY O KONTAKT

ZADZWOŃ